לוגו אתר Fresh          
 
 
  אפשרות תפריט  ראשי     אפשרות תפריט  צ'אט     אפשרות תפריט  מבזקים     אפשרות תפריט  צור קשר     חץ שמאלה פורום זה מיועד להחלפת דעות בלבד. אין באמור בפורום זה משום תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ואין להסתמך על הנכתב בו חץ ימינה  

לך אחורה   לובי הפורומים > השכלה כללית > משפטים וצרכנות
שמור לעצמך קישור לדף זה באתרי שמירת קישורים חברתיים
תגובה
 
כלי אשכול חפש באשכול זה  #2  
ישן 01-09-2010, 16:37
  שימיadmin שימי אינו מחובר  
מנהל פורומי "תכנות ובניית אתרים" ו"חומרה ורשתות"
 
חבר מתאריך: 25.10.01
הודעות: 42,775
בתגובה להודעה מספר 1 שנכתבה על ידי אינקה שמתחילה ב "בירור לגבי חק הגנת הצרכן של 14 ימים לביטול עסקה"

בלי קשר לעניין ה 14 יום - אם החוזה הופר על ידי מי מהצדדים (והצד המפר מסרב לתקן את הפרתו), לדעתי (הלא משפטית) זו עילה לביטולו בלי קשר לזמן שבו הוזמן/הותקן השירות...

אבל הנה לשון החוק:

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981


14ג. עסקת מכר מרחוק [תיקון: תשנ"ח(2), תשנ"ח(3), תשס"ד(2)]

(א) בשיווק מרחוק חייב העוסק לגלות לצרכן פרטים אלה לפחות:

(1) השם, מספר הזהות והכתובת של העוסק בארץ ובחוץ לארץ;

(2) התכונות העיקריות של הנכס או של השירות;

(3) מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום האפשריים;

(4) מועד ודרך הספקת הנכס או השירות;

(5) התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף;

(6) פרטים בדבר אחריות לנכס;

(7) פרטים בדבר זכות הצרכן לבטל את החוזה בהתאם להוראות סעיף קטן (ג).

(ב) בעסקת מכר מרחוק יספק העוסק לצרכן בכתב, בעברית או בשפה שבה נעשתה הפניה לשיווק, לא יאוחר ממועד הספקת הנכס או השירות, מסמך הכולל פרטים אלה:

(1) הפרטים האמורים בסעיף קטן (א)(1) ו-(2);

(2) מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום החלים על העסקה;

(3) האופן שבו יכול הצרכן לממש את זכותו לבטל את העסקה בהתאם להוראות סעיף קטן (ג);

(4) שם היצרן וארץ ייצור הנכס;

(5) מידע בדבר האחריות לנכס או לשירות;

(6) תנאים נוספים החלים על העסקה.

(ג) בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה -

(1) בנכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם;

(2) בשירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על עסקת מכר מרחוק של -

(1) טובין פסידים;

(2) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה;

(3) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995 8;

(4) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

(5) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

(ה) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע עסקאות של מכר מרחוק, שאינן מנויות בסעיף קטן (ד), שהוראות סעיף זה, כולן או חלקן, לא יחולו עליהן.

(ו) בסעיף זה -

"מחיר הנכס" - מחירו הכולל של הנכס או של השירות, לרבות דמי ההובלה וכן כל תוספת או הוצאה אחרות שיחולו על הצרכן;

"עסקת מכר מרחוק" - התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;

"שיווק מרחוק" - פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.


14ד. דרך ביטול בכתב של עסקה [תיקון: תשנ"ח(3)]

לענין הוראות סעיף 14א(ג) ו-14ג(ג), ביטול בכתב יכול שייעשה גם באמצעות פקסימיליה או תקשורת אלקטרונית.


14ה. תוצאות ביטול עסקה [תיקון: תשנ"ח(3)]

(א) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג) או 14ג(ג) עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב) -

(1) יחזיר העוסק לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן דמי ביטול כלשהם;

(2) קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו הנכס ויודיע על כך לעוסק, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

(ב) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג) או 14ג(ג) שלא מהטעמים המנויים בסעיף קטן (א) -

(1) יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

(2) קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יחזירו לעוסק במקום עסקו, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

(ג) אין בהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) כדי לגרוע מזכותו של עוסק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

(ד) בסעיף זה, "דמי ביטול" - לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת שלטענת העוסק הוצאו על ידו או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בחוזה, או בשל ביטולה.
_____________________________________
תמונה שהועלתה על ידי גולש באתר ולכן אין אנו יכולים לדעת מה היא מכילה
נמאס לכם לזכור סיסמאות? לחצו כאן!

תגובה ללא ציטוט תגובה עם ציטוט חזרה לפורום
  #5  
ישן 06-09-2010, 08:03
  אינקה אינקה אינו מחובר  
 
חבר מתאריך: 20.01.09
הודעות: 1,143
עדכון
בתגובה להודעה מספר 4 שנכתבה על ידי Shai שמתחילה ב "אני בזמנו התייעצתי עם עורך..."

דיברתי היום עם מנהלת מנטויז'ן והיא אמרה לי:

1) לגבי הטלפון באמת יש 14 יום מרגע שהטכנאי הגיע והתקין את הטלפון (ב23) כי לפני זה לא היה שירות.
2) לגבי האינטרנט, היא אומרת שהם פתחו שם משתמש וסיסמא באותו יום, ב-8, וברגע זה נחשב שהשירות התחיל (ספקית), וזה לא עניין שלהם מתי טכנאי של בזק (התשתית) הגיע והתקין את הקו מצידו.

לי יש שתי שאלות:
1) העיסקה כולה בוצעה דרך נטוויז'ן במסגרת חבילת באנדל. האם דבריה, שמבחינתה השירות ניתן ובעיה שלנו עם בזק מתי טכנאי שלהם הגיע, עדיין תקפים גם במקרה זה? האם כשהכל מתבצע דרכם ונסגר מולם אין להם אחריות לגבי השירות המלא שיינתן?
2) חמותי אומרת שהטכנאי של בזק הגיע שבוע בערך לפני ה-23 (מתי שהטכנאי של נטוויז'ן הגיע) ועדיין היא לא יכלה לגלוש, אלא רק לאחר שהטכנאי של נטוויז'ן הגיע ב-23 וסידר לה מה שסידר רק אז היא יכלה לגלוש בפועל. האם זה לא משנה את תמונת המצב בנוגע למה שהיא אמרה לגבי ההתחייבות באינטרנט שמצידם השירות ניתן ב-8 והשאר בעיה שלה מול בזק כי רואים שגם אחרי שהטכנאי של בזק הגיע עד שהטכנאי של נטוויז'ן בא היא לא יכלה לגלוש?
3) האם ישנה אפשרות להוכיח שהיא אכן לא גלשה אלא רק מה-23? (שיראו בעצמם ושלא יגידו שהיא משקרת..)

תודה.
תגובה ללא ציטוט תגובה עם ציטוט חזרה לפורום
תגובה

כלי אשכול חפש באשכול זה
חפש באשכול זה:

חיפוש מתקדם
מצבי תצוגה דרג אשכול זה
דרג אשכול זה:

מזער את תיבת המידע אפשרויות משלוח הודעות
אתה לא יכול לפתוח אשכולות חדשים
אתה לא יכול להגיב לאשכולות
אתה לא יכול לצרף קבצים
אתה לא יכול לערוך את ההודעות שלך

קוד vB פעיל
קוד [IMG] פעיל
קוד HTML כבוי
מעבר לפורוםכל הזמנים המוצגים בדף זה הם לפי איזור זמן GMT +2. השעה כעת היא 17:55

הדף נוצר ב 0.04 שניות עם 12 שאילתות

הפורום מבוסס על vBulletin, גירסא 3.0.6
כל הזכויות לתוכנת הפורומים שמורות © 2024 - 2000 לחברת Jelsoft Enterprises.
כל הזכויות שמורות ל Fresh.co.il ©

צור קשר | תקנון האתר