לוגו אתר Fresh          
 
 
  אפשרות תפריט  ראשי     אפשרות תפריט  צ'אט     אפשרות תפריט  מבזקים     אפשרות תפריט  צור קשר     חץ שמאלה פורום זה מיועד להחלפת דעות בלבד. אין באמור בפורום זה משום תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ואין להסתמך על הנכתב בו חץ ימינה  

לך אחורה   לובי הפורומים > השכלה כללית > משפטים וצרכנות
שמור לעצמך קישור לדף זה באתרי שמירת קישורים חברתיים
תגובה
 
כלי אשכול חפש באשכול זה  #1  
ישן 06-09-2005, 00:57
  HummerH1 HummerH1 אינו מחובר  
 
חבר מתאריך: 08.11.02
הודעות: 32,894
שאלה מי בא לספור סעיפים מקפחים?

אחריות ותנאים

כתב אחריות לכרטיס Riiing Mobile SIM
מתוצרת UNITED MOBILE

1. הגדרות
1.1. "יצרן": חברת UNITED MOBILE שוויץ.
1.2. "יבואן": חברת סאונד טראק ישראל בע"מ, החברה אשר מונתה על ידי UNITED MOBILE כנציגתה בישראל להפצת המוצר, נותנת השירותים הטכניים בישראל, במסגרת כתב אחריות זה.
1.3. "מוצר": כרטיס SIM מתוצרת UNITED MOBILE שוויץ.
1.4. "לקוח": הגוף המתקשר עם היבואן או עם משווק מורשה מטעמו לרכישת המוצר המקורי בלבד.
1.5. "משווק מורשה": הגוף שהוסמך על ידי היבואן לשווק את המוצר מטעמו.
1.6. "אחריות מוגבלת": אחריות המוגבלת אך ורק להתחייבות במסגרת כתב אחריות זה.
1.7. "הסכם שירות": הסכם שירות של UNITED MOBILE בשפה האנגלית בתוספת תרגום לעברית המצ"ב לכתב אחריות זה כנספח א'.

2. תקופת האחריות
2.1. האחריות המוגבלת תקפה רק ללקוח אשר רכש את המוצר אצל היבואן ו/או משווק מורשה של היבואן בישראל.
2.2. האחריות המוגבלת למוצר היא לתקופה של 9 (תשעה) חודשים. תקופת האחריות מתחילה בתאריך תחילת השירות כהגדרתו בהסכם השירות.
2.3. האחריות המוגבלת תקפה רק ללקוח אשר רכש את המוצר והיא לא ניתנת להעברה לצד שלישי ו/או רוכש אחר במקרה של העברת בעלות על המוצר.
2.4. הלקוח יציג לפי דרישת היבואן מסמך/מידע המצביע על תאריך הרכישה של המוצר.
2.5. היה והמוצר הוחלף על ידי היבואן, המוצר המוחלף יהיה מכוסה על ידי כתב אחריות זה ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות המוגבלת לא תוארך עקב החלפות מעבר למועדים המוגדרים בסעיף 2.2.

3. השירות במסגרת כתב אחריות זה יינתן על ידי היבואן בכפוף לתנאים הבאים:
3.1. המוצר אשר נתגלה כלקוי (תוך שימוש נכון וסביר בו) וזאת במהלך תקופת האחריות המוגבלת - יוחלף על ידי היבואן, במוצר חדש או משופץ בעל תפקוד דומה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של היבואן ועל חשבונו.
3.2. הוצאות הובלה/משלוח של המוצר אל/מאת היבואן יחולו על הלקוח.

4. כתב אחריות זה לא יחול על המוצר והלקוח לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות המוגבלת במקרים הבאים:
4.1. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר כתוצאה משימוש לא סביר או לא נכון ו/או טיפול שלא בהתאם להסכם השירות ו/או רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, שבר, חדירת נוזלים, לחות יתר, אחסון לא נכון, ביצוע תיקונים ו/או תוספות ו/או שינויים על ידי גוף לא מוסמך, תאונות (כולל אך לא מוגבל לנפילה, שבר, פגיעת ברק, נוזלים ואש) או ביצוע שינויים כלשהם, או התקנה לא נכונה על ידי גוף לא מוסמך, ו/או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה ליבואן או ליצרן.
4.2. האחריות תתבטל מאליה במקרה שיבוצעו התקנות ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או טיפולים טכניים כלשהם במוצר או בחלקים ממנו - על ידי גוף ו/או אדם שלא הוסמכו לכך על ידי היבואן.
4.3. הלקוח לא הודיע ליבואן על התקלה ו/או הפגם במוצר במהלך תקופת האחריות המוגבלת.
4.4. המספר הסדרתי המזהה שעל תווית הזיהוי של המוצר או קוד התאריך שעל האביזר - נעשו בלתי קריאים ו/או הוסרו ו/או נמחקו ו/או שונו.
4.5. הליקוי נגרם כתוצאה מחיבור המוצר לאביזרים נלווים ו/או לציוד, מכני ו/או חשמלי, אשר לא אושרו לשימוש על ידי היצרן או היבואן.
4.6. כתב אחריות זה אינו תקף לגבי תקלות בציוד כלשהו שלא סופק על ידי היבואן.
4.7. האחריות הכוללת של היבואן ושל היצרן לתביעות נזקים כלשהם שיגרמו כתוצאה משימוש במוצר, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק זה, לא תעלה על מחיר הרכישה המקורי של המוצר. היבואן והיצרן לא יהיו אחראים בשום מקרה לנזקים כלשהם, בין ישירים ובין עקיפים, בין במקרה או כתוצאה משימוש במוצר (כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם להכנסה ו/או לרווח ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב שימוש במוצר) ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש במוצר.
4.8. לשם ההבהרה, מודגש כי במקרה של החלפת המוצר על ידי היבואן לאחר שנעשה שימוש במוצר, יחויב הלקוח בהשלמת התמורה היחסית בגין השימוש שנעשה על ידו במוצר.
4.9. משווק מורשה ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי היצרן והיבואן לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי, אשר חורגים במסגרת כתב אחריות זה.

5. ליקויים במוצר אשר אינם במסגרת כתב אחריות זה:
היה והתברר שהליקוי במוצר אינו בתחום כתב אחריות זה, יהיה חייב הלקוח לשלם ליבואן, בגין הנסיעה, ההובלה, דמי המשלוח, העבודה, החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה, אשר נדרשו לביצוע העבודה, בהתאם למחירון אשר יהיה בתוקף אצל היבואן באותה העת.

6. סמכות שיפוט:
סמכות שיפוט ייחודית בכל הקשור לכתב אחריות זה הנה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב - יפו בלבד.

7. לקבלת שירות יש לפנות אל היבואן בטל: 972-9-8859410+ או בכתב לכתובת: סאונד טראק ישראל בע"מ, ת.ד. 8003, אזור תעשיה דרומי, נתניה.לפני כן, מומלץ לעיין במדריך למשתמש.


נספח א': הסכם שירותים
כללי
1.1 כל קשר חוזי או טרום חוזי בין United Mobile לבין הלקוח יתבסס על התנאים הכלליים המפורטים להלן אלא אם הוסכם אחרת באופן מפורש ובכתב בין הצדדים. הלקוח מצהיר כי הוא יודע ומסכים לאותם תנאים כלליים.

היקף וזמן
2.1 בהתאם להסכם הנ"ל, ללקוח יש זכות להשתמש בכרטיס SIM וכן בטכנולוגית חיוב השיחות המוצע ע"י United Mobile.
2.2 הלקוח מסכים להתחייב להסכם תנאי השירות הנ"ל עם רכישת האלמנטים הדרושים לקבלת שירותי United Mobile . הלקוח מצהיר כי הוא מודע לעובדה שרכישות שנועדו לשימוש בשירותי United Mobile והשימוש העתידי בשירותי United Mobile כוללים יישום של הסכם תנאי השירות הנ"ל. הלקוח מסכים ליישום הזה.
2.3 תחילת השירות כשהוא הופך פעיל וזמין לשימוש הלקוח ( תאריך תחילת שירות Brought into Service Date/BIS )
2.4 הסכם זה יישאר בתוקף למשך לפחות תשעה (9) חודשים ויחודש אוטומאטית לתקופה בלתי מוגדרת.
2.5 כל אחד מהצדדים יכול לסיים את ההסכם הנ"ל עם תום תקופת המינימום באמצעות הודעה כתובה שלושים (30) יום מראש לפחות לפני אותה תקופה או לאחר מכן, בכל עת, ע"י הודעה בכתב שלושים (30) יום מראש.
2.6 במידה והלקוח אינו משתמש בכרטיס SIM או במרכיבי חיובי החשבון למשך תקופה של תשעה (9) חודשים, לחברת United Mobile יש הזכות להוציא מכלל שימוש את הכרטיס SIM או מרכיבי חיוב החשבון ללא הודעה מראש וללא פיצוי כספי ללקוח.

התחייבויות הלקוח
3.1 הלקוח מתחייב להשתמש במוצרים ובשירות במסגרת החוק ובהתאם להסכם תנאי השירות ולמסמכים אחרים הכלולים בחוזה. בנוסף, הלקוח אחראי לתשלום השימוש בשירות.
3.2 הלקוח יהיה אחראי לציוד הקצה שלו (כגון אבל לא רק, מכשיר טלפון) לממשק התואם ולהרכבה על פי התקנות והוראות היישום של United Mobile או יצרן ציוד הקצה. פעולות ההכנה להרכבת השירות הכוללות, אך לא רק, הכנה והכנסת כרטיסי ממשק, קביעת פרוטוקול תואם וכן כל הפעולות הקשורות לתמיכה ביישום השירות, יישארו באחריותו של הלקוח. United Mobile לא תספק כל הגנה או בטחונות להשקעות. בנוסף, הלקוח נדרש לשתף פעולה ולמלא כראוי אחר הפרוטוקולים הקבועים של United Mobile, ואחר הנהלים הנלווים הדרושים להרכבה ואספקת השירות. אותם פרוטוקולים ונהלים יירשמו ויפורסמו באתר האינטרנט של United Mobile כגון, אבל לא רק, השימוש בציוד ראוי שנבדק מראש.
3.3 הגישה לשירותי United Mobile היא באחריותו הבלעדית של הלקוח הן הגישה שסופקה לו או כל שימוש בגישה שלו על ידי צד שלישי. ההתחייבות שלו כוללת התחייבות לשלם עבור כל מוצר או שירותים אחרים שהוא ו\או צד שלישי קבלו או הזמינו במסגרת השימוש ב- United Mobile .Services
3.4 הלקוח חייב למלא אחר כל נהלי ותקני האבטחה הסבירים הנוגעים לשירות. United Mobile עשויה ליידע את הלקוח בסוגיות ביטחון, מעת לעת, במקרה של חשיפה או דיווח על ניצול או שימוש לרעה.
3.5 הלקוח מסכים להשתמש בשירות על פי כל המלצה של United Mobile ועל פי מדיניות שימוש מקובלת כפי שתפורסם באתר http://www.united-mobile.com

ציוד ותכנה
4.1 United Mobile מספקת את המרכיבים הדרושים ליישום השירות וכן הוראות קבועות שיפורסמו באתר האינטרנט של United Mobile . החלקים שנמסרו ללקוח יישארו בבעלות United Mobile והלקוח לא יבצע בהם כל שינוי. חברת United Mobile עשויה לשנות את ההוראות מעת לעת.

ההתחייבויות של United Mobile
5.1 United Mobile תספק ללקוח שירותי תקשורת ארציים ובינלאומיים. השירות עושה שימוש בטכנולוגיה מתוחכמת וחדישה ומתבסס על המלצות ותקנים בינלאומיים.
5.2 United Mobile תעשה את כל המאמצים, בגדר הסביר, כדי לממש את מטרות השירות כפי שמצוין בתיאור השירות וכן מתואר באתר האינטרנט של United Mobile.
5.3 United Mobile תעשה את כל המאמצים בגדר הסביר לתפעול ואחזקת השירות בהתאם ליכולתה של United Mobile ו\או ספק השירות של United Mobile להחזיק באישורים והרישיונות הדרושים או יכולת פריסת הרשת או זמינות ההתחברות של United mobile או ספק השירות של United Mobile.
5.4 United Mobile אינה מחויבת בפיקוח על השירות. אבל, United Monitor יכולה לבצע פיקוח על השירות ולחשוף מידע שהתקבל מאותו פיקוח כדי למלא אחר חוק, תקנון או דרישה ממשלתית, כדי לתפעל את השירות ולנהל את השירות של United Mobile או כדי להגן על עצמה או על לקוחות שלה.

6. תוכן, שימוש והתאמה לחוקים ותקנות
6.1 תוכן המידע וההתקשרויות המועברות באמצעות השירותים הם באחריותו הבלעדית של הלקוח.
6.2 הלקוח לא ישתמש בשירות או יאפשר שימוש בשירות שהוא מחוץ לחוק, או בגדר הטרדה, שמפר את זכויות היוצר של צד שלישי או שמהווה ניצול של הרשת והלקוח יהיה אחראי לכל שימוש לרעה של השירות. הלקוח יפצה את United Mobile על הפרת כל אותן התחייבויות.
6.3 הלקוח מתחייב לציית לכל החוקים, תקנות או הסכמים הקשורים להגנת הצרכן שהם ברי יישום ונוגעים לשימוש בשירות ולכל חוק הקשור למדיניות ציבורית שהוא בר יישום ונוגע לשימוש בשירות על ידי צד שלישי (כגון חוק הפרטיות, חוקים הקשורים ללשון הרע, הוצאת דיבה וצניעות ביחס לתוכן ההתקשרות שהועברה באמצעות השימוש בשירות.
6.4 הלקוח מצהיר שהפרת ההתחייבויות ו\או האחריות המצוינות בסעיפים 6.1 , 6.2 , 6.3 , עלולים להביא להפסקת אספקת השירות על ידי United Mobile וכן גם הפרה אפשרית של חוקה ארצית או על- ארצית בתחום התקשורת. במקרה של הפרה שכזו והתראה נלווית, United Mobile תוכל, ללא כל מחויבות ללקוח, להקפיא את ביצוע התחייבויותיה במסגרת ההסכם, עד לתיקון ההפרה וכן גם תוכל ליישם את זכותה לסיים את הקשר על פי הסכם זה.

מספר טלפון, כרטיס SIM
7.1 כל אחת וכל הזכויות יחדיו הנוגעות למספר הטלפון המוקצה ללקוח על ידי United Mobile נותרים בחזקת United Mobile . לאור זאת, United Mobile יכולה לשנות, להסיר או להחליף את מספר הטלפון או כל מרכיב-כתובת אחר על פי ראות עיניה ללא תשלום נזיקין ללקוח במידה וחלים עליה אילוץ טכני או מסחרי או דרישה על פי תקנה ברת יישום.
7.2 כרטיס ה- SIM נותר בבעלותה של United Mobile ששומרת לעצמה את הזכות לשנות ולפתח את התוכן של הכרטיס או לדרוש את חזרתו.

רשימת מחירים והוצאות
8.1 הלקוח מתחייב לשלם את כל ההוצאות עבור השירות על פי רשימת המחירים בתוקף. בנוסף, הלקוח מסכים שאותן הוצאות ינוכו ישירות מהכרטיס שלו ששולם מראש (prepaid value card).
8.2 המחירים התקפים הם אלו המתפרסמים כדין באתר האינטרנט של United Mobile.
8.3 United Mobile שומרת לעצמה את הזכות להעלות את המחרים בכל עת. United Mobile תתריע על כך שבעה (7) ימים מראש על ידי פרסום והוכחה של השירות המוגדל באתר האינטרנט.
8.4 המחירים נקובים ביורו וכוללים מע"מ וכל מס קנייה דומה או מסים המוטלים על ידי רשויות או ממשלה
8.5 United Mobile תשמור על רשומות השירותים המוענקים ללקוח למשך תקופה של שלושה (3) חודשים
8.6 המחירים של United Mobile נחשבים נכונים במידה והם משקפים כראוי את הנתונים הטכניים שנרשמו ובמידה והנתונים הופקו על ידי מערכת מתוכנתת ותקינה. ללקוח זכות לקבל נסח נתונים מהשירות בתנאי שיגיש בקשה בכתב (באמצעות מכתב, פקס או דואר אלקטרוני) תוך ארבעים וחמישה (45) יום לאחר אירוע המחלוקת
8.7 נסח הנתונים יסופק בזמן לאחר תשלום מראש של התעריף הרלוונטי בסך שלושים (30) יורו. במקרה והוכח שהמחיר שנגבה על ידי United Mobile מוטעה, אותו סכום המצוין לעיל יוחזר והסכום ששולם יזוכה לטובת הלקוח

חשבון ותנאי תשלום
9.1 United Mobile מספקת שירות על בסיס תשלום מראש. במקרה ונותר חוב לתשלום, הלקוח יעביר את הסכום תוך שבעה (7) ימים מתאריך הבקשה של United Mobile . במידה והתשלום לא בוצע באותו פרק זמן, United Mobile יכולה להקפיא מיידית את השירות.

תנאי תשלום
10.1 התשלום ייחשב כמשולם ברגע קבלת הסכום במלואו לחשבון של United Mobile.

הקפאה
11.1 United Mobile יכולה, בין אם החוזה מסתיים או לא, להקפיא מיידית את השירות חלקית או בשלמותו עד להודעה חדשה במידה ו:
א) היא נאלצת לציית לצו, הוראה, דרישה של הממשלה או ארגון שירותי חירום או כל גוף מנהלי בר סמכא וכן,
ב) עליה לבצע עבודות הקשורות לשדרוג מיוחד או אחזקת המתקנים שלה במקרה ויש להפסיק את פעילות המתקנים בזמן או לזמן מסוים או
ג) על מנת למנוע נזק או פגיעה באמינות הרשת של הצד המחויב בחוזה עם United Mobile, נזק שנגרם ע"י הלקוח או מישהו שהשתמש בגישה של הלקוח או
ד) עקב הפרה של מדיניות השימוש המקובלת של United Mobile או עקב התנהגות אחרת שעל פי דעתה של United Mobile נחשבת בלתי חוקית או
ה) לשם הגנה על United Mobile , על פי דעתה הבלעדית, מפני אחריות חוקית הקשורה להפרת מחויבות ו\או ערבויות של הלקוח.

ערבות והגבלת אחריות
12.1 השירות מוענק על בסיס "as is" ("כפי שהוא") ועל בסיס זמינות ולא מובטח שהשירותים נטולי תקלות עכשיו או בעתיד. במקרה של תקלה, הצד שהציוד שלו גרם לתקלה, לאחר שנודע לו על התקלה או שהצד השני הודיע לו על קיום תקלה שכזו, יעשה מאמצים בגדר הסביר, על מנת לתקן במהרה את התקלה בהתאם לנוהלי ההנדסה התקניים והמוכרים בתעשייה.
12.2 United Mobile אינה מתחייבת באופו מפורש או מרומז לערבויות, ייצוג או אישורים הקשורים למידע על כל סחורה, מידע, תוצר או שירות שיסופק. ידוע ללקוח שעל פי העמדה המקובלת בטכנולוגיה לא ניתן להבטיח שירות ללא כל תקלה ובמסגרת רשתות התקשורת הארציות ובינלאומיות, אי אפשר שלא לקחת בחשבון טעויות ותקלות.
12.3 אלא במקרה של שגיאה חמורה ומכוונת, United Mobile לא תהיה אחראית כלפי הלקוח ו\או הלקוחות שלו על כל הפסד או נזק ישיר או עקיף (כולל הפסד כלכלי או העדר רווח) שנובע מתוך או בהקשר לביצוע ההתחייבויות על פי הסכם זה.
12.4 בשום מקרה, United Mobile לא תהיה אחראית עבור כל נזק סיבתי ישיר או עקיף כולל, אך לא רק, נזק שנגרם מהשימוש או אי יכולת שימוש של הלקוח בכל חלק מן השירותים או ההסתמכות של הלקוח או שימוש במידע, שירותים, סחורה המסופקים על או דרך השירות או נזק שנגרם מטעויות, השמטות, הפסקות, אבדן, גניבה, או מחיקת קבצים, שגיאות, פגמים, איחור בתפעול, בתמסורת, או כל ביצוע לקוי.

כוח עליון (Force majeure )
13.1 אף צד לא ייחשב אחראי לכל נזק הנגרם על ידי הצד השני במקרה ואותו צד לא עמד בהתחייבויות שלו עקב מצב של כוח עליון.
13.2 כוח עליון משמעו נסיבות בלתי צפויות הקשורות לאדם ו\או לציוד בשימוש או בדרך כלל בשימוש ע"י United Mobile במטרה ליישם את ההסכם הנ"ל אך לאור אופי אותן נסיבות, ביצוע אותו הסכם הופך בלתי אפשרי או בעייתי ו\או יקר באופן מיוחד כך שלא ניתן לצפות באופן הגיוני להיענות מושלמת של United Mobile להסכם הנ"ל. כוח עליון כולל אף אירועים מעבר לשליטתה הסבירה של United Mobile . United Mobile לא תהיה אחראית לאובדן או נזק שנגרם ללקוח כתוצאה מאי יכולתה של United Mobile לבצע את התחייבויותיה במסגרת הסכם זה, עקב כוח עליון.
13.3 כוח עליון גם כולל, אך לא רק, שביתות, מצור על החברה, מגפות, אסונות טבע ומגבלות משפתיות או מנהלתיות.
13.4 במידה ואירוע כוח עליון נמשך מעל לשלושה (3) חודשים, ניתן לסיים את הסכם באופן מיידי.

זכויות יוצרים
14.1 United Mobile תספק ללקוח רישיון אישי ולא בלעדי כדי להשתמש בכל תכנה ומידע הנוגע לשירות המוענק ע"י United Mobile במסגרת ההסכם הנ"ל. United Mobile וספקי הרישיונות, במידה ויש, יהיו תמיד בעלי זכויות, זכויות יוצרים ואינטרסים השייכים והקשורים לתכנה שסופקה ולמידע, כולל זכויות יוצרים בהקשר הנ"ל.

שמירת נתונים
15.1 United Mobile תציית לחוק התקף באשר לשמירת נתונים. במיוחד, United Mobile תשמור ותפעיל רק את הנתונים הדרושים לביצוע הנאות של הסכם זה כלומר השירות הנאות ללקוח, פיתוח איכות השירותים, אבטחת השירות והתשתית. הלקוחות מעניקים בזה, באופן מפורש, את אותן זכויות ל-United Mobile ומסכימים למצוין לעיל.

שינוי בהסכם
16.1 United Mobile שומרת לעצמה באופן מפורש את הזכות לבצע שינויים, בכל עת, במאפיינים של השירותים שלה וכן בהסכם השירות, ליישם טכנולוגיות חדשות ולהציע שירותים נוספים או לצמצם במספר השירותים הניתנים.
16.2 הלקוחות יקבלו הודעה על שינוים שכאלו באופן מסודר. הלקוח מסכים כי פרסום נאות באתר האינטרנט של United Mobile מהווה הודעה מקובלת.
16.3 במקרה של שינויים, ללקוח תהיה הזכות לסיים את ההסכם לפני כניסתם לתוקף של אותם שינויים.

חוק מוביל ושפה
17.1 הסכם זה ינוהל, יפורש, ותחת אכיפה של החוקים בשווייץ והצדדים יגישו תביעות הנוגעות להסכם זה, לשיפוטם הבלעדי של בתי הדין בציריך. כל סמכות שיפוטית מחייבת נשמרת.
17.2 ההסכם נכתב באנגלית שהיא תהיה השפה השולטת בכל המובנים. שום תרגום, אם יש, של ההסכם , לשפה אחרת לא יהיה בר אכיפה או תקף בעת פירוש ההסכם או בהחלטות של אחד משני הצדדים.

שונות
18.1 אי יכולת של אחד הצדדים לאכוף את הזכויות שלו במסגרת הסכם זה לא ייחשב או ייקבע כוויתור על אותה זכות ולא ייטול מאותו צד את הזכות להתעקש על אותו תנאי בעת אחרת.
18.2 United Mobile יכולה להקצות זכויות וחובות בהסכם זה לצד שלישי
18.3 הסכם זה בא במקום כל הסכם אחד, בעל פה או בכתב, בין הצדדים, בהקשר לנושא הנ"ל. שני הצדדים יודעים שהם לא נכנסו להסכם בהסתמך על כל ייצוג שנעשה אך לא נכלל בהסכם.
18.4 הצדדים מסכימים שכל תנאי בהסכם זה שעשוי להיחשב על ידי כל רשות בר סמכא כבלתי חוקי, חסר תוקף, בלתי אכיף או פסול יוחלף ע"י תנאים המבטאים את התנאים באופן הקרוב ביותר לתנאים המקוריים רק ע"י הסרה של המכשול הקיים.

http://www.riiing.co.il/heb/html/guarantee.asp

קראתי 90% מהטקסט, ויש להערכתי לא מעט סעיפים מקפחים, כאלה שלא יעמדו במבחן בית המשפט.

השאלה גם איזה בית משפט, כי לפי הכתוב - רק בית השמפט בציריך קובע, ומי מבין כאן במשפט שוויצרי?

במילים אחרות, איך הייתם פועלים? לפי ההיגיון שאומר
"כל הלקוחות באותה הסירה, החברה פעילה בכל העולם, ועוד לא שמעתי ולא גיגלתי סיפורים רעים עליהם"

או לפי ההיגיון שאומר
"קראת את הדיסקליימר שלהם - יש לך בעיות בהבנת הנקרא או מה?"
_____________________________________
חתימתכם הוסרה כיוון שלא עמדה בחוקי האתר. לפרטים נוספים לחצו כאן. תוכלו לקבל עזרה להתאמת החתימה לחוקים בפורום חתימות וצלמיות.

תגובה ללא ציטוט תגובה עם ציטוט חזרה לפורום
תגובה

כלי אשכול חפש באשכול זה
חפש באשכול זה:

חיפוש מתקדם
מצבי תצוגה דרג אשכול זה
דרג אשכול זה:

מזער את תיבת המידע אפשרויות משלוח הודעות
אתה לא יכול לפתוח אשכולות חדשים
אתה לא יכול להגיב לאשכולות
אתה לא יכול לצרף קבצים
אתה לא יכול לערוך את ההודעות שלך

קוד vB פעיל
קוד [IMG] פעיל
קוד HTML כבוי
מעבר לפורוםכל הזמנים המוצגים בדף זה הם לפי איזור זמן GMT +2. השעה כעת היא 11:18

הדף נוצר ב 0.08 שניות עם 10 שאילתות

הפורום מבוסס על vBulletin, גירסא 3.0.6
כל הזכויות לתוכנת הפורומים שמורות © 2024 - 2000 לחברת Jelsoft Enterprises.
כל הזכויות שמורות ל Fresh.co.il ©

צור קשר | תקנון האתר