לוגו אתר Fresh          
 
 
  אפשרות תפריט  ראשי     אפשרות תפריט  צ'אט     אפשרות תפריט  מבזקים     אפשרות תפריט  צור קשר     חץ שמאלה  ✡ ברוכים הבאים לפורום יהדות ✡  חץ ימינה  

לך אחורה   לובי הפורומים > חברה וקהילה > יהדות והלכה
שמור לעצמך קישור לדף זה באתרי שמירת קישורים חברתיים
 
כלי אשכול חפש באשכול זה  #1  
ישן 22-01-2007, 00:30
  InnerConfusion InnerConfusion אינו מחובר  
 
חבר מתאריך: 14.08.06
הודעות: 38
שמות, וארא - פירושים מתוך רש"י ומדרשים

(הפירושים מתוך רש"י ומדרשים, כתבתיו אותם מתוך הזיכרון, אשמח לקבל הערות ברח טובה, תודה)
שמות:
"ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אותם"
ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד: הילודה היתה גדולה מהרגיל, 6 עד 7 ילדים בלידה אחת וכולם נולדו חיים ובריאים.
ותמלא הארץ אותם: למה תמלא הארץ אותם ולא הם ימלאו את הארץ? הכוונה - בני ישראל התערבבו במצרים ולא הלכו בדרך השם.

"ויקם מלך חדש במצרים אשר לא ידע את יוסף"
מידה כנגד מידה - ידוע כי יוסף הצדיק היה שומר את הברית אף על פי נסיון אשת פרעה עמד בנסיון, בני ישראל לא שמרו על הברית לכן קם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף ששמר על הברית.

"הבה נתחכמה לו פן ירבה"
הבה נתחכמה – במדרשים מסופר כי פרעה היה חצי מטר וכל ארץ מצרים פחדה ממנו, מדוע? פרעה היה מכשף גדול! וסיפר לכולם כי הוא האלוקים, עם זאת פרעה ידע את הקדוש ברוך הוא וידע את עניין מידה כנגד מידה וידע פרעה, כי אם יכה עם ישראל בחרב, יקבל מכה בחרב, אם יכה את עם ישראל באש, יקבל מכה באש, אם יכה את עם ישראל במים, חשב שלא יקבל מכה בחזרה כי נשבע הקדוש ברוך הוא שלא יוריד מבול שוב לעולם.
מה הכוונה מים? תורה! לכן אסר לימוד התורה לעם ישראל! לכן אמר ""הבה נתחכמה לו", כמובן כי אי אפשר לשקר את הבורא (הבאתי מוסר באשכול קודם), ולא חשב כי יטבע במים וכך היכה את בני ישראל במים וכנגד זה טבע בים.

"ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן הילוד היארה תשליכהו וכל הבת תחיון"
2 סיבות לכך:
1. הבן הילוד היארה תשליכהו - החרטומים הזהירו את פרעה כי עתיד להיולד גואל לעם ישראל, לכן רצה פרעה להרוג את כל הבנים.
2. וכל הבת תחיון – פרעה לא רצה להשאיר זכר לעם ישראל לכן רצה להשאיר רק את הנשים, לפני קבלת התורה במעמד הר סיני, הדת הלכה לפי הגבר, אם הגבר מצרי והאם מעם ישראל יהיה הילד מצרי!

"ותרד בת פרעה לרחץ על היאר ונערתיה הלכת על יד היאר ותרא את התבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחה"
ותשלח את אמתה ותקחה – מה זאת אומרת ותשלח את אמתה? אמתה מרצון טוב של בת פרעה נערכה לאורך.
ותרא את התבה בתוך הסוף – פה חשבתי אני בעמצי על משהו מעניין, תגידו לי מה דעתכם! " בתוך הסוף" יש פה משהו מעניין! שימו לב כי בת פרעה מצאה את משה במילה סוף ומשה גאל את עם ישראל בים סוף, אשמח לשמוע מה דעתכם על כך.

"ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו ותאמר מילדי העברים זה"
והנה נער בכה – משה רבנו היה תינוק בתיבה, למה כתוב נער? ידוע על פי המדרשים כי גובהו של משה רבנו היה 5 מטר, זאת אומרת כבר כשהו תינוק הוא היה גדול! לכן כתוב נער, כגודל נער.

"ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול"
מידה כנגד מידה - כתוב בספר בראשית כי קין הרג את הבל אחיו, משה רבנו והמצרי היו גלגול נשמות, המצרי גלגול של קין ומשה רבנו גלגול של הבל.

"וירא מלאך י ה ו ה אליו בלבת אש מתוך הסנה וירא והנה הסנה בער באש והסנה איננו אכל"
והסנה איננו אכל – בא לרמז לנו על בני ישראל, כמו הסנה שאיננו אוכל ככה עם ישראל בעבודת פרך קשה והם עדיין שורדים.

"וירא י ה ו ה כי סר לראות ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני"
ויאמר משה משה ויאמר הנני – משה רבנו שמע את הקדוש ברוך הוא בקול אביו עמרם ולמה זה? מפני שידע הקדוש ברוך הוא כי יפחד לשמוע ישר משה רבנו את קולו של הקדוש ברוך הוא.
משה משה – פעמיים משה מסמל על חיבה.

"לך ואספת את זקני ישראל ואמרת אלהם י ה ו ה אלהי אבתיכם נראה אלי אלהי אברהם יצחק ויעקב לאמר פקד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים"
לאמר פקד פקדתי אתכם – פקד פקדתי זהו הקוד שאומר שמשה רבנו הגואל, זקני ישראל ידעו כי מי שיגיד את הקוד הוא הגואל ומה עוד? זהו הריי נס! משה רבנו היה מגמם ופגום שפתיים ולא יכל לבטא אותיות שנדרשות על ידי חיבור השפתיים, כדי לבטא את האות פ' צריך לחבר שפתיים ומשה רבנו אמר את הקוד בדיוק כמו שצריך! זהו נס!

"ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה וכלי כסף וכלי זהב ושמלת ושמתם על בניכם ועל בנתיכם ונצלתם את מצרים"
ונצלתם את מצרים – מה הכוונה לנצל? לא חלילה במובן הרע! אלא, בני ישראל עבדו בפרך ולא קיבלו סחר על כך מפרעה לכן מותר להם לקחת כסף וזהב על כל הימים שעבדו במצרים בחינם.

"ויאמר השליכהו ארצה וישלכהו ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניו"
ויהי לנחש – למה דווקא נחש? הקדוש ברוך הוא בא לרמז למשה רבנו, משה רבנו כעס כביכול על בני ישראל כי לא היו בדבקות השם ולא למדו תורה, הקדוש ברוך הוא מרמז למשה רבנו, אל תכעס על בני ישראל, הם לא אמשים, כמו שמטה בידו הוא מטה כי הוא בידו! ואם עוזב את המטה הופך לנחש כי כבר לא בידו אז אין לא על מי להשען ואז שוב יכך את המטה ויהפוך שוב למטה כי שוב יש מי שמחזיק אותו, אותו דבר בני ישראל לא אשמים שחטאו, הם בגלות, מעורבבים במצרים ואין מי שיחזיק אותם ויחזק אותם לכן לא היו בדבקות בתורה ואז בורא עולם יכך אותם שוב ויגאל אותם על ידי משה רבנו ושוב יחזרו לעבוד את השם!

"ויאמר י ה ו ה לו עוד הבא נא ידך בחיקך ויבא ידו בחיקו ויוצאה והנה ידו מצרעת כשלג"
למה דווקא הסימן על ידי צרעת ועוד על בשרו של משה רבנו? ידוע כי צרעת מקבל מי שמקטרגת ועוד על בני ישראל, משה רבנו כביכול קיטרגת כשחשב שלא יאמינו לו בני ישראל לכן הסימן הוא צרעת.

וארא:
"וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקצר רוח ומעבדה קשה"
ומעבדה קשה – זה מובן, עבודת פרך אבל למה לכתוב גם קצר רוח מזה קצר רוח? ידוע שהתורה היא רוחנית, ועם ישראל לא למדו ולא היו דבקים בתורה לכן לא שמעו מקצר רוח קוצר תורה.

"ויאמר משה לפני י ה ו ה הן אני ערל שפתים ואיך ישמע אלי פרעה"
זה היה לטובה כי משה רבנו היה ערל שפתים, כדי שלא יבוא מישהו וגיד, נו ברור משה רבנו היה נואם גדול יודע לדבר לכן הקשיבו לו, לכן היה משה ערל שפתים בכדי שלא יבואו להגיד כי היה יודע לנאום טוב.

"וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינם ויבלע מטה אהרן את מטתם"
היה פה נס בתוך נס, לא העניין שמטה אהרון בלע את הנחשים של החרטומים בעודו נחש, אלא אהרון תפס את המטה ובעודו מטה דומם ללא רח חיים בלע את הנחשים שלהם.
עוד כדי להבין, המטה של משה רבנו הפך לנחש זאת אומרת מדומם לחי! לעומת זאת המטה של החרטומים לא הפך לנחש! אלא הם זימנו שדים שיחליפו מהר את המטה לנחש.

"לך אל פרעה בבקר הנה יצא המימה ונצבת לקראתו על שפת היאר והמטה אשר נהפך לנחש תקח בידך"
לך אל פרעה בבקר הנה יצא המימה ונצבת לקראתו על שפת היאר – למה דווקא בבוקר? פרעה טען כי הוא האלוקים, האלוקים כמובן לא צריך לתת צרכיו, לא מתאים בין צרכים ואלוקים, לכן פרעה היה "מאחורי הגב" בבוקר עושה את צרכיו כדי שאף אחד לא יראה, לכן משה הלך לפרעה דווקא בבוקר לתפוס אותו על חם.

"והדגה אשר ביאר מתה ויבאש היאר ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאור ויהי הדם בכל ארץ מצרים"
למה חשוב לציין שהדגים מתו? החרטומים גם עשו מים אדומים אבל זה לא דם אמיתי אלא מים בצבע דם, דגים לא מתים ממים אדומים אבל בדם שעשה משה רבנו ואהרון זהו דם אמיתי לכן הדגים מתו.

"ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך"
ושרץ היאר צפרדעים – פרעה טען כי הוא האלוקים, כל בעל חיים מזמר לקדוש ברוך הוא פסוק אחר, הצפרדעים שרו לקדוש ברוך הוא לכן זה הרגיז את פרעה שטען שהוא האלוקים.
ובתנוריך – היתה קבוצה מסויימת של צפרדעים שהסכימה בהתנדבות להכנס לתנורים על קידוש השם, לכן הם נשארו חיים לאחר שמכת הצפרדעים נפסקה.

"הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד אשר לא היה כמהו במצרים למן היום הוסדה ועד עתה"
זהו לא היה ברד רגיל כמו היום, היה זה ברד עם אש, שימו לב 2 הפכים אחד בתוך השני מים ואש!

זהו לבנתיים, מקווה שחזקתי אתכם, הבא נחזור לאבינו שבשמיים אמן ואמן,
חזרה לפורום

כלי אשכול חפש באשכול זה
חפש באשכול זה:

חיפוש מתקדם
מצבי תצוגה דרג אשכול זה
דרג אשכול זה:

מזער את תיבת המידע אפשרויות משלוח הודעות
אתה לא יכול לפתוח אשכולות חדשים
אתה לא יכול להגיב לאשכולות
אתה לא יכול לצרף קבצים
אתה לא יכול לערוך את ההודעות שלך

קוד vB פעיל
קוד [IMG] פעיל
קוד HTML כבוי
מעבר לפורוםכל הזמנים המוצגים בדף זה הם לפי איזור זמן GMT +2. השעה כעת היא 03:47

הדף נוצר ב 0.19 שניות עם 10 שאילתות

הפורום מבוסס על vBulletin, גירסא 3.0.6
כל הזכויות לתוכנת הפורומים שמורות © 2022 - 2000 לחברת Jelsoft Enterprises.
כל הזכויות שמורות ל Fresh.co.il ©

צור קשר | תקנון האתר